• Spårvägsbygget pågår nu på näst intill halva linjen
    Håll dig uppdaterad, ta del av bygginformationen nedan.
  • Första spadtaget
    Här rullas det symboliska gräset ut under en spadtagsceremoni.
  • Spårvägen i Lund
    Blir ett grönt och effektivt stråk som knyter samman staden.

 

Aktuellt