• Första rälsen har anlänt!
  Håll dig uppdaterad, ta del av bygginformationen nedan.
 • Första spadtaget
  Här rullas det symboliska gräset ut under en spadtagsceremoni.
 • Spårvägen i Lund
  Blir ett grönt och effektivt stråk som knyter samman staden.
 • Spårvägsarbete i Brunnshög
  Brunnshögsgatan får snart räls!
 • Ingenjören Alice Haggren jobbar med spårvägen
  Arbete med schaktning och överbyggnad pågår i Brunnshög.

 

Aktuellt