• Spårmontage pågår
  Arbetet med att lägga spår fortsätter i Brunnshög.
 • Stadig mark
  På väg ut mot MAX IV och ESS pågår arbete med ledningar och överbyggnad till spårvägen.
 • Spårvägen i Lund
  Blir ett grönt och effektivt stråk som knyter samman staden.
 • Det nya Lund växer fram
  Lyftkranar reser sig mot morgonhimlen vid Ideon och Mobile Heights.
 • Spännande jobb
  Ingenjören Elin Nyberg är en av medarbetarna i spårvägsprojektet.

 

Aktuellt
 • Spårvägsresa genom tusen år

  19 feb 2018

  En spårväg som sträcker sig genom tusen år? Så skulle vi nästan kunna säga då Lund firade tusen år 1990 och stadens centrala delar är från den tiden. Spårvägen går från Lunds centrum upp till de ny...

  Gå till artikel
 • Science Village utvecklas vidare

  14 feb 2018

  Science Village Scandinavia AB har tecknat avtal med Skanska Sverige AB om försäljning av byggrätter för projektet   The Loop . Försäljningen omfattar ett 4 200 kvm stort markområde med en byggrätt...

  Gå till artikel
 • Framtidens boende på gång i Brunnshög

  13 feb 2018

  Visionsbild. I dag beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott i Lund att ge Serneke en markreservation i den framväxande stadsdelen Brunnshög. Ett nytänkande förslag till bostäder och service på 50 0...

  Gå till artikel
 • Fler nyheter