• Första spadtag
  Byggstart närmar sig!
  Första spadtag den 15 februari
 • Fler byggarbetsplatser samtidigt
  Fler byggarbetsplatser samtidigt
  Mer information presenteras senare
 • Solvegatan
  Spårvägen i Lund
  Blir ett grönt och effektivt stråk som knyter samman staden

 

Länk till sidan som handlar om projektet i korthet

Länk till dokumentsidan

Aktuellt