Spårväg Lund C - ESS önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

I vecka 1 - med start den 2 januari - startar spårvägsarbetet för fullt igen i centrum. Den 8 januari sätter arbetet i gång igen på hela sträckningen.

Spårväg Lund C - ESS önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt 2018!


Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen  
Ändrad: 2017-12-19