Bygginformation

Spårvägsbygget inleddes i mars och byggarbetet pågår för fullt, på stora delar av den kommande spårvägslinjen. 

Under 2017 bygger vi främst under mark. När arbetet med att lägga ledningar och kablar är färdigt kan spåret läggas och gatomiljön återskapas.

Kartan nedan visar var det pågår byggarbeten under sommaren 2017 (klicka på bilden så öppnas den i större format). Sidorna i vänstermenyn handlar om de aktuella byggetapperna.


Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen  
Ändrad: 2017-03-10