Bygginformation

Spårvägsbygget inleddes i mars 2017 och byggarbetet pågår för fullt, på stora delar av den kommande spårvägslinjen. 

Klicka på bilden nedan så öppnas det en interaktiv karta i ett nytt fönster. Kartan visar alla byggetapper för spårvägen, samt aktuell trafikinformation. Mer detaljerad information om de olika etapperna finns på sidorna i vänstra menyn.

Under 2018 bygger vi fortfarande under mark, men spårläggningen som startade hösten 2017 i södra Brunnshög, fortsätter där ledningsarbetet är klart. Under våren börjar vi också montera spår i centrala Lund. När arbetet med att lägga ledningar och kablar är färdigt och spåret är lagt kan gatumiljön återskapas. Animationsfilmen visar i korthet byggprocessen. Notera att trafikstartsdatum har flyttats till 2020.


Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen  
Ändrad: 2017-03-10