Bygginformation

Spårvägsbygget inleddes i mars 2017 och byggarbetet pågår för fullt, på stora delar av den kommande spårvägslinjen. 

Klicka på bilden nedan så öppnas det en interaktiv karta i ett nytt fönster. Kartan visar alla byggetapper för spårvägen, samt aktuell trafikinformation. Mer detaljerad information om de olika etapperna finns på sidorna i vänstra menyn.

Under 2017 bygger vi främst under mark. När arbetet med att lägga ledningar och kablar är färdigt kan spåret läggas och gatomiljön återskapas. Animationsfilmen visar i korthet byggprocessen. Notera att trafikstartsdatum har flyttats till år 2020.


Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen  
Ändrad: 2017-03-10