Bygginformation

Spårvägsbygget inleddes den 7 mars och byggarbetet pågår på flera platser samtidigt. 

Under 2017 bygger vi främst under mark. När arbetet med att lägga ledningar och kablar är färdigt kan spåret läggas och gatomiljön återskapas.

Kartan ovan visar var det pågår byggarbeten under maj månad (klicka på bilden så öppnas den i större format). Sidorna i vänstermenyn handlar om de aktuella byggetapperna.


Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen  
Ändrad: 2017-03-10