Bygginformation

Spårvägsbygget inleddes den 7 mars och byggarbetet pågår på flera platser samtidigt. 

Här pågår arbetet:

Händer också i mars:

  • Fällning av träd på S:t Laurentiigatan
  • Besiktning av fastigheter längs med spårvägslinjen

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen  
Ändrad: 2017-03-10