Längs linjen

Spårvagnslinjen ska gå från Lund C till ESS och fungera som Kunskapsstråkets ryggrad: Från medeltidens stad till framtidens forskningsanläggningar.

Sträckan består av 9 hållplatser och är en väsentlig del av Lunds stadsutveckling. Gestaltningsknappen visar de olika materialen som ska användas i spåret.

Kring varje hållplats planeras det för förtätning och utbyggnad. Länkarna i kartan - samt i vänstermenyn - leder till mer information.


Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen  
Ändrad: 2015-04-29